Online prodej vstupenek

Jednotlivé vstupenky je možné zakoupit online do 24 hodin před prohlídkou. Poté je možné si osobně zakoupit vstupenky na místě v pokladně. Vyprodaná kapacita online vstupenek, neznamená vyprodanou kapacitu vstupenek, které je možno zakoupit si na místě.

Výtah z obchodních podmínek Národního památkového ústavu

1. Z důvodu dle ust. § 1837 písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu e-vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť v daném případě jde o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k níž e-vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu.
2. E-vstupenku nelze vykoupit zpět ani vyměnit. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení e-vstupenky nebude e-vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.
3. Zákazník může uplatnit e-vstupenku výhradně na Akci v termínu a čase uvedeném na samotné e-vstupence. Uplatnění e-vstupenky mimo označenou dobu a Akci není možné.

Úplné znění obchodních podmínek.

Postup při nákupu a uplatnění e-vstupenky

Vyberte si ze seznamu datum a prohlídku. Po označení počtu osob zaplatíte pomocí vaší platební karty.

Zakoupenou eVstupenku si vytiskněte a předložte našemu průvodci při vstupu na prohlídku.

KOUPIT VSTUPENKU online

Upozornění: Znovuzavedení nošení roušek není důvodem k vracení peněz za zakoupené e-vstupenky.