Výzva k vyjádření předběžného zájmu –SH Bouzov – pronájem prodejny občerstvení s příslušenstvím

Národní památkový ústav vyhlašuje výzvu k vyjádření předběžného zájmu – Nabídka pronájmu – Státní hrad Bouzov – pronájem prodejny občerstvení s příslušenstvím (skladovací prostor, část nádvoří).

Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na 18. 12. 2020. Návrhy budou doručeny nejpozději dne 18. 12. 2020 do 15.00 hodin na e-mailovou adresu: sulcova.zuzana@npu.cz či na adresu: Národní památkový ústav, Státní hrad Bouzov, 783 25 Bouzov 8 v zalepené obálce s označením: „NEOTEVÍRAT“ a název soutěže, a to buď poštou, nebo osobně.

Vyhodnocení tohoto vyjádření předběžného zájmu bude provedeno nejpozději 21. 12. 2020.

 

Podrobné informace o této veřejné výzvě.