Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku – Státní hrad Bouzov

Národní památkový ústav vyhlašuje výzvu k vyjádření předběžného zájmu – Nabídka pronájmu – Státní hrad Bouzov – pronájem prodejny občerstvení s příslušenstvím (skladovací prostor, část nádvoří).

Národní památkový ústav vyhlašuje Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku – Státní hrad Bouzov – pronájem prostor pro prodej občerstvení.

Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na 26. 4. 2021.  Návrhy budou doručeny nejpozději dne 27. 4. 2021 do 14:00 hod. na adresu: Stání hrad Bouzov, Bouzov 8, PSČ: 783 25 v zalepené obálce a označeny:  „NEOTEVÍRAT“ a název soutěže, a to buď poštou, nebo osobně.

Otevírání obálek proběhne dne 27. 4. 2021 v 15:00 hod. na SH Bouzov, vyhodnocení bude provedeno nejpozději do 29. 4. 2021.

Prohlídku objektu lze po telefonické domluvě uskutečnit do 26. 4. 2021

Podrobné informace o této veřejné výzvě.

  • 3. 12. 2020
    (aktualizováno 20. 4. 2021)
  • Bouzov